diagnostiek-diagnostics

Ik verricht psychodiagnostische onderzoeken bestaande uit intelligentie-onderzoek (met speciale aandacht voor hoogbegaafdheid), persoonlijkheidsonderzoek (met speciale aandacht voor de invloed van migratie-factoren en (sub)culturele factoren bij onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen), en autisme spectrum onderzoek. De kosten voor psychodiagnostisch onderzoek worden geheel vergoed door uw zorgverzekeraar.

I conduct psychodiagnostic assessments focusing on intellectual functioning (with a special focus on intellectual giftedness), personality disorders assessments (incorporating the impact of migration processes and (sub)cultural factors) and autism spectrum assessments. The costs of psychodiagnostic assessments are fully covered by your medical insurance.