diagnostiek-diagnostics

Ik verricht psychodiagnostische onderzoeken bestaande uit intelligentie-onderzoek (met speciale aandacht voor hoogbegaafdheid), persoonlijkheidsonderzoek (met speciale aandacht voor de invloed van migratie-factoren en (sub)culturele factoren bij onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen), en autisme spectrum onderzoek. De tarieven hiervoor kunt u per email opvragen.

I conduct psychodiagnostic assessments focusing on intellectual functioning (with a special focus on intellectual giftedness), personality disorders assessments (incorporating the impact of migration processes and (sub)cultural factors) and autism spectrum assessments. The specific fees can requested by email.