diagnostiek-diagnostics

Ik verricht psychodiagnostische onderzoeken bestaande uit intelligentie-onderzoek (met speciale aandacht voor hoogbegaafdheid), persoonlijkheidsonderzoek (met speciale aandacht voor de invloed van migratie-factoren en (sub)culturele factoren bij onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen), en autisme spectrum stoornis onderzoek. Een dergelijk onderzoek kan bij aanvang van de therapie of tijdens een lopende behandeling plaatsvinden.

I conduct psychodiagnostic assessments focusing on intellectual functioning (with a special focus on intellectual giftedness), personality disorders assessments (incorporating the impact of migration processes and (sub)cultural factors) and autism spectrum disorder assessments. Such an assessment can take place at the start or during the treatment.