diagnostiek – diagnostics

Op aanvraag van de verwijzer of indien nodig blijkt gedurende de behandeling, voer ik psychodiagnostisch onderzoek uit gericht op persoonlijkheidsproblematiek, autisme spectrum problematiek, aanverwante angst- en stemmingsstoornissen, en aandachts- en concentratiestoornissen.

At the request of the referrer or when needed during the treatment, I conduct psychodiagnostic assessments focused on personality pathology, autism spectrum disorders, related mood- and anxiety disorders, and attention-deficit disorders.