over mij – about me

Mijn naam is Ardalan Najjarkakhaki. Ik ben geboren in Iran en heb enkele jaren in Teheran, Istanbul en Athene gewoond, waarna ik op jonge leeftijd naar Amsterdam verhuisde.  Ik voltooide de master klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, waarna ik een postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog heb afgerond. Ik ben tevens geregistreerd senior schematherapeut. Daarnaast ben ik werkzaam als seksuoloog. Momenteel volg ik daarnaast de opleiding tot psychotherapeut en de opleiding tot ISTDP-therapeut. Ik heb tien jaren ervaring met diagnostiek en behandeling van uiteenlopende psychiatrische problematiek, waaronder angststoornissen, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, migratie- en cultuur-specifieke problematiek, en LGBTI problematiek. Ik heb enkele jaren in de forensische psychiatrie gewerkt, en heb daarna de overstap naar de transculturele psychiatrie gemaakt.

My name is Ardalan Najjarkakhaki. I was born in Iran, and for several years lived in Tehran, Istanbul and Athens, after which I moved to Amsterdam at a young age. I studied clinical psychology at the University of Amsterdam. After obtaining my master’s degree I completed a post-doctoral clinical training, and I am now registered as a healthcare psychologist (GZ-psycholoog). I work as a sexologist and I am also a registered senior schematherapist. Currently I am in training as a psychotherapist and as an ISTDP-therapist. I have ten years of experience in the diagnostics and treatment of anxiety disorders, mood disorders, personality disorders, migration- and culture-specific issues and LGBTI-specific issues. After working in the field of forensic psychiatry for several years, I eventually transitioned to the field of transcultural psychiatry.

Voltooide en huidige trainingen – completed and current trainings:

  • 2005-2011 master klinische psychologie – master clinical psychology
  • 2012-2013 opleiding cognitieve gedragstherapie – cognitive-behavioral therapy training
  • 2012-2018: diagnostische trainingen gericht op cluster A/B/C persoonlijkheidsstoornissen, autisme spectrum problematiek, bipolaire stoornis, AD(H)D, etc) – diagnostic trainings focused on cluster A/B/C personality disorders, autism spectrum disorder, bipolar disorder, AD(H)D, etc)
  • 2014-2016 twee-jarige postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog BIG) – two-year-postdoctoral healthcare psychologist training 
  • 2017-2020 opleiding tot senior schematherapeut – senior schematherapist training
  • 2018-2020 twee-jarige opleiding tot seksuoloog – two-year sexologist training
  • 2018-2022 Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy – (ISTDP London/VKDP Amsterdam/Washington School of Psychiatry) – drie-jarige/three-year Core Group – IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association)
  • 2019-2022 drie-jarige specialistische opleiding tot psychotherapeut BIG – three-year psychotherapist specialisation