praktische informatie – practical information

Intake-procedure – Intake procedure 

De intake bestaat uit 1 tot maximaal 4 gesprekken. Op basis van de intake-informatie bespreek ik samen met u of een psychotherapie bij mij wel of niet geïndiceerd is. Als ik u een geschikte behandeling kan aanbieden wordt er vervolgens een behandelplan opgesteld waarna de psychotherapie direct start.

The intake procedure consists of 1 to maximum 4 sessions. Based on the information gathered during intake I will discuss with you whether or not a psychotherapy in my practice is indicated. If I can offer you a suitable treatment, a treatment plan will be drawn up, after which the psychotherapy will start immediately. 

Kosten – costs

Via 1nP bied ik behandelingen in eigen praktijk aan. Deze behandelingen worden geheel vergoed door uw zorgverzekeraar. Houd wel rekening met het eigen risico van 385 euro per jaar.

Via 1nP I offer treatments in private practice. These treatment costs are fully covered by insurance companies. You will however have to take into account your ‘own risk’ (eigen risico), which is a fixed annual amount that you must pay before health insurance will cover all the costs. In 2023 the ‘own risk’ is set at a maximum of 385 euros.

Locatie – location

De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag (10.00 uur tot 18.00). Op maandagen en dinsdagen werk ik op locatie. Op de overige dagen werk ik uitsluitend online.

De praktijk bevindt zich in Amsterdam Oud-Zuid.

The practice is opened on Monday to Friday (10.00 to 18.00 hours). On Mondays and Tuesdays I work at location. On the remaining days I offer online therapy. 

The practice is located in Amsterdam Oud-Zuid. 

Klachten – Complaints

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee ik te werk ga, kan er onvrede of een klacht ontstaan. We kunnen in samenspraak tot een passende oplossing komen. Voorbeelden van oplossingen zijn aanpassing van het behandelbeleid, doorverwijzing naar een collega of herstel van een gemaakte fout. Als we er onderling niet uit komen, is het mogelijk om contact op te nemen met een klachtenfunctionaris. Hierover is op de website van 1nP meer te lezen.

Despite the care with which I work, dissatisfaction or a complaint can arise. We can come to a suitable solution together. Examples of solutions include adjustment to the treatment plan, referral to a colleague or correction of a mistake. If we cannot reach a mutual agreement, it is possible to contact a complaints officer. You can find more information on the website of 1nP.

Crisis

In geval van crisis staan de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) hulpverleners 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat om eerste hulp te bieden. U kunt hen bereiken via 020-5235433.

In case of an emergency the Psychiatric Emergency Service Amsterdam (SPA) healthcare practitioners are available 24 hours a day, 7 days a week to provide urgent support. You can reach them via 020-5235433.