praktische informatie – practical information

Kosten – costs

Via 1nP bied ik behandelingen aan in zowel de Basis GGZ (kortdurende behandeling voor milde klachten) en in de Specialistische GGZ (intensievere/langdurige behandeling voor chronische/ernstigere klachten). Deze behandelingen worden geheel vergoed door uw zorgverzekeraar. Houd wel rekening met het eigen risico van 385 euro per jaar.

Via 1nP I offer treatments in the Basis GGZ (treatment for mild problems) and Specialistische GGZ (treatment for chronic/severe problems). These treatment costs are fully covered by insurance companies. You will however have to take into account your ‘own risk’ (eigen risico), which is a fixed annual amount that you must pay before health insurance will cover all the costs. In 2021 the ‘own risk’ is set at a maximum of 385 euros.

Wachttijd – waiting list

Op dit moment is de praktijk vol. U kunt zich wel aanmelden voor de wachtlijst (circa 6 tot 9 maanden wachttijd tot intake). Currently I am working at full capacity. I do accept patients for the waiting list (approximately 6-9 months waiting period until intake).

Locatie – location

De praktijk is geopend op maandagen, dinsdagen, woensdagen en vrijdagen (10.00 uur tot 18.00).

De praktijk bevindt zich dichtbij het Vondelpark.

The practice is opened on Mondays, Tuesdays, Wednesdays and Fridays (10.00 to 18.00 hours).

The practice is located close to the Vondelpark.

Klachten – Complaints

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee ik te werk ga, kan er onvrede of een klacht ontstaan. We kunnen in samenspraak tot een passende oplossing komen. Voorbeelden van oplossingen zijn aanpassing van het behandelbeleid, doorverwijzing naar een collega of herstel van een gemaakte fout. Als we er onderling niet uit komen, is het mogelijk om contact op te nemen met een klachtenfunctionaris. Hierover is op de website van 1nP meer te lezen.

Despite the care with which I work, dissatisfaction or a complaint can arise. We can come to a suitable solution together. Examples of solutions include adjustment to the treatment plan, referral to a colleague or correction of a mistake. If we cannot reach a mutual agreement, it is possible to contact a complaints officer. You can find more information on the website of 1nP.