praktische informatie – practical information

Kosten – costs

Via 1nP bied ik behandelingen aan voor zowel milde klachten als chronische/ernstigere klachten. Deze behandelingen worden geheel vergoed door uw zorgverzekeraar. Houd wel rekening met het eigen risico van 385 euro per jaar.

Via 1nP I offer treatments for both for mild problems and chronic/severe problems. These treatment costs are fully covered by insurance companies. You will however have to take into account your ‘own risk’ (eigen risico), which is a fixed annual amount that you must pay before health insurance will cover all the costs. In 2022 the ‘own risk’ is set at a maximum of 385 euros.

Wachttijd – waiting list

Op dit moment is de praktijk vol en het maximale aantal op de wachtlijst is bereikt.

At this moment I am working at full capacity and the waiting list limit is reached.

Locatie – location

De praktijk is geopend op dinsdagen (10.00 uur tot 18.00 uur) en vrijdagen (10.00 uur tot 18.00).

De praktijk bevindt zich op de Van Eeghenlaan 27 in Amsterdam.

The practice is opened on Tuesdays (10.00-18.00 hours) and Fridays (10.00 to 18.00 hours).

The practice is located at Van Eeghenlaan 27 in Amsterdam.

Klachten – Complaints

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee ik te werk ga, kan er onvrede of een klacht ontstaan. We kunnen in samenspraak tot een passende oplossing komen. Voorbeelden van oplossingen zijn aanpassing van het behandelbeleid, doorverwijzing naar een collega of herstel van een gemaakte fout. Als we er onderling niet uit komen, is het mogelijk om contact op te nemen met een klachtenfunctionaris. Hierover is op de website van 1nP meer te lezen.

Despite the care with which I work, dissatisfaction or a complaint can arise. We can come to a suitable solution together. Examples of solutions include adjustment to the treatment plan, referral to a colleague or correction of a mistake. If we cannot reach a mutual agreement, it is possible to contact a complaints officer. You can find more information on the website of 1nP.