behandeling – treatment

Ik bied behandelingen op basis van psychodynamische therapie (waaronder ISTDP – voor meer over ISTDP zie: https://iedta.net/edt/about-edt/types-of-edt/istdp/), schematherapie, transculturele therapie en cognitieve gedragstherapie.

U kunt bij mij onder andere terecht met vragen over of problemen met:

 1. angsten, fobieën en dwang
 2. terugkerende somberheid, depressie en dysthymie
 3. zelfbeeld problemen
 4. terugkerende problemen in intieme relaties, vriendschappen of familierelaties
 5. hechtingsproblemen: sterke bindingsangst of sterke verlatingsangst, of een combinatie
 6. hardnekkige patronen in denken, voelen en handelen die telkens terugkeren en onveranderbaar lijken
 7. persoonlijkheidsstoornissen (ps): borderline ps, narcistische ps, histrionische ps, dwangmatige ps, afhankelijke ps, vermijdende ps
 8. expat/migratie/transculturele vraagstukken:
  • culturele identiteit / culturele botsingen
  • gevoelens van heimwee, isolatie en ontworteling
  • aanpassen in een nieuwe culturele context
 9. LGBTI+ vraagstukken:
  • worstelingen met seksuele geaardheid
  • twijfels over genderidentiteit (transgender, non-binary, gender fluid)
  • twijfels over of worstelingen met eventuele coming-out
  • gevoelens van eenzaamheid en isolatie binnen en buiten de LGBTI+ gemeenschap
  • geinternaliseerde homofobie/transfobie
  • worstelingen met familie-verwachtingen, cultuur en religie
 10. seksuele problemen/worstelingen: pijn tijdens de seks, problemen met erectie of opwinding, dwangmatig omgaan met porno en/of seks, vragen rondom BDSM of parafilie, intrusieve seksuele fantasieën, schuld/schaamte-beladen seksuele neigingen.

Indien er sprake is van één van de volgende exclusie-criteria kan ik u helaas niet in behandeling nemen: chronische/ernstige suicidaliteit, huidige alcohol/drugs-verslaving, ernstige impulscontrole-problematiek, ernstige emotieregulatie-problematiek, eetstoornissen, psychotische stoornis en bipolaire stoornis. De praktijk heeft geen behandelprogramma’s voor deze soorten problematiek. In deze gevallen kan uw huisarts passende behandelmogelijkheden voorstellen.

My therapy specialisations include psychodynamic therapy (including ISTDP – more about ISTDP: https://iedta.net/edt/about-edt/types-of-edt/istdp/), schema therapy, transcultural therapy and cognitive-behavioural therapy,

I offer treatment in a number of areas, including;

 1. fears, phobias and compulsions
 2. recurring somber mood, depression and dysthymia
 3. self-image / self-esteem problems 
 4. recurring problems in intimate relationships, friendships or family relationships
 5. attachment problems: severe abandonment fear or severe fear of commitment, or a combination
 6. persistent patterns in thinking, feeling and behaving that keep surfacing and are seemingly resistant to change
 7. personality disorders (pd): borderline pd, narcissistic pd, histrionic pd, compulsive pd, dependent pd, avoidant pd
 8. migration-, expat-, culture-specific issues: cultural identity problems / cultural clashes, feelings of alienation, displacement, and isolation, difficulty adjusting in a new cultural context
 9. LGBTI+specific issues: struggles or doubts about sexual orientation, doubts about gender identity (transgender, non-binary, gender fluid), doubts about or struggles with a possible coming-out, feelings of loneliness and isolation inside and outside the LGBTI+ community, internalized homophobia/transphobia, struggles with family expectations, culture and religion
 10. sexual problems/struggles: pain during sex, problems with erection or arousal, compulsive porn-consumption, compulsive sexual behaviour, questions about BDSM or paraphilia, intrusive sexual fantasies, sexual urges that trigger shame or guilt. 

In case you meet one of the following exclusion-criteria unfortunately I can not offer you treatment: chronic/severe suicidality, current alcohol- or drug addiction, severe impulse control problems, severe emotion dysregulation patterns, eating disorders, psychotic disorder, and bipolar disorder. The practice does not have treatment programs for these symptoms/disorders. Your GP (huisarts) can offer you adequate treatment options.