behandeling – treatment

Ik bied behandelingen op basis van cognitieve gedragstherapie, schematherapie, psychodynamische therapie (waaronder ISTDP) en transculturele therapie.

U kunt bij mij onder andere terecht met vragen over of problemen met:

 1. angsten, fobieën en dwang
 2. depressie en dysthymie
 3. zelfbeeld problemen
 4. terugkerende problemen in intieme relaties, vriendschappen of familierelaties
 5. hardnekkige patronen in denken, voelen en handelen die telkens terugkeren en onveranderbaar lijken
 6. persoonlijkheidsstoornissen (ps): borderline ps, narcistische ps, dwangmatige ps, afhankelijke ps, vermijdende ps
 7. expat/migratie/transculturele vraagstukken:
  • culturele identiteit / culturele botsingen
  • gevoelens van heimwee, isolatie en ontworteling
  • aanpassen in een nieuwe culturele context
 8. LGBTI+ vraagstukken:
  • worstelingen met seksuele geaardheid
  • twijfels over genderidentiteit (transgender, non-binary, gender fluid)
  • twijfels over of worstelingen met eventuele coming-out
  • gevoelens van eenzaamheid en isolatie binnen en buiten de LGBTI+ gemeenschap
  • geinternaliseerde homofobie
  • worstelingen met familie-verwachtingen, cultuur en religie
 9. seksuele stoornissen

Indien er sprake is van één van de volgende exclusie-criteria kan ik u helaas niet in behandeling nemen: chronische/ernstige suicidaliteit, huidige alcohol/drugs-verslaving, psychotische stoornis en bipolaire stoornis. De praktijk heeft geen behandelprogramma’s voor deze soorten problematiek. In deze gevallen kan uw huisarts passende behandelmogelijkheden voorstellen.

My therapy specialisations include cognitive-behavioural therapy, schema therapy, psychodynamic therapy (including ISTDP) and transcultural therapy. 

I offer treatment in a number of areas, including;

 1. fears, phobias and compulsions
 2. depression and dysthymia
 3. self-image / self-esteem problems
 4. recurring problems in intimate relationships, friendships or family relationships
 5. persistent patterns in thinking, feeling and behaving that keep surfacing and are seemingly resistant to change
 6. personality disorders (pd): borderline pd, narcissistic pd, compulsive pd, dependent pd, avoidant pd
 7. migration-, expat-, culture-specific issues:
  • cultural identity problems / cultural clashes
  • feelings of alienation, displacement, and isolation
  • difficulty adjusting in a new cultural context
 8. LGBTI+specific issues:
  • struggles or doubts about sexual orientation
  • doubts about gender identity (transgender, non-binary, gender fluid)
  • doubts about or struggles with a possible coming-out
  • feelings of loneliness and isolation inside and outside the LGBTI+ community
  • internalized homophobia
  • struggles with family expectations, culture and religion
 9. sexual disorders

In case you meet one of the following exclusion-criteria unfortunately I can not offer you treatment: chronic/severe suicidality, current alcohol- or drug addiction, psychotic disorder, and bipolar disorder. The practice does not have treatment programs for these symptoms/disorders. Your GP (huisarts) can offer you adequate treatment options. 

Diagnostiek – diagnostics

Op aanvraag van de verwijzer of indien nodig blijkt gedurende de behandeling, voer ik psychodiagnostisch onderzoek uit gericht op persoonlijkheidsproblematiek, autisme spectrum problematiek, aanverwante angst- en stemmingsstoornissen, en aandachts- en concentratiestoornissen.

At the request of the referrer or when needed during the treatment, I conduct psychodiagnostic assessments focused on personality pathology, autism spectrum disorders, related mood- and anxiety disorders, and attention-deficit disorders.