onderzoek/onderwijs – research/teaching

Ik verricht onderzoek naar onder- en overdiagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen bij migranten en ethnische minderheden en ik doceer vakken over transculturele psychiatrie en LGBTI-gerelateerde thema’s aan onder andere (post)doctorale opleidingen.

I conduct research on under- and overdiagnosis of personality disorders in migrants and ethnic minorites and I teach classes on transcultural psychiatry and LGBTI issues at (post)doctoral clinical psychology trainings.