supervisie/onderzoek/onderwijs – supervision research/teaching

Voor GZ-psychologen in opleiding bied ik psychodiagnostiek supervisie trajecten aan, met aandacht voor intelligentie-onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, complexe differentiaaldiagnostiek (o.a AD(H)D, bipolaire stoornis, hoogbegaafdheid, autisme).

Ik verricht onderzoek naar onder- en overdiagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen bij migranten en ethnische minderheden en ik doceer vakken over transculturele psychiatrie en LGBTI-gerelateerde thema’s aan onder andere (post)doctorale opleidingen.

I conduct research on under- and overdiagnosis of personality disorders in migrants and ethnic minorites and I teach classes on transcultural psychiatry and LGBTI issues at (post)doctoral clinical psychology trainings.

Publicaties – Publications:

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/13634615211036408

Najjarkakhaki, A., & Ghane, S. (2021). The role of migration processes and cultural factors in the classification of personality disorders. Transcultural Psychiatry.